2020-03-25 16:21:21

DRŽAVNA MATURA!- VAŽNO

Poštovani maturanti

S obzirom da smo u vremenu drugačijeg načina rada i kako je ovo vrijeme u kojem još možete odjaviti, promijeniti i naknadno prijaviti ispite državne mature (uz opravdan razlog), obrasce zamolbe u word formatu možete skinuti ovdje, popuniti ih i vratiti mailom na mail adresu ispitnog koordinatora; terihredso@gmail.com.

 

Ispitni koordinator

Tihana Hrastinski Borčić


Srednja škola Zabok