2020-07-14 09:29:07

ReCeZa – Regionalni centar Zabok

ReCeZa – Regionalni centar Zabok

 

Srednja škola Zabok provodi projekt pod nazivom „ReCeZa – Regionalni centar Zabok“. Cilj ovog projekta je transformacija SŠ Zabok u centar kvalitetnog, praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo namijenjen učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini.

Srednja škola Zabok će postati regionalno središte obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te centar razvoja i inovacija kao rasadnik ideja i novih trendova u kvaliteti pružanja usluge.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

 

Kroz projekt će se provoditi sljedeće aktivnosti:

Formalno strukovno obrazovanje prilagođeno potrebama tržišta rada kroz 4 nova programa (pomoćni ugostitelj,  tehničar za ugostiteljstvo, organizator poslovanja u ugostiteljstvu i organizator poslovanja u turističkoj destinaciji); Formalno obrazovanje odraslih koji žele mijenjati zanimanje ovisno o potrebama, zahtjevima i prilikama na tržištu rada; Neformalno obrazovanje i niz specijaliziranih programa za usavršavanje djelatnika - kroz projekt će biti razvijeno 10 novih individualiziranih programa tzv. "po mjeri" za učenike s teškoćama, odrasle za osobe s invaliditetom te za odrasle osobe za potrebe cjeloživotnog učenja Unaprjeđenje kompetencija nastavnika i mentora - projektom će biti obuhvaćeno 100 nastavnika i mentora koji će proći min. 20 edukativnih modula, a sa svrhom jačanja vlastitih kapaciteta za pružanje visokokvalitetnog obrazovanja ciljnim skupinama; Kroz Centar inovacija i razvoja će se oformiti HUB poslovnih susreta, komunikacije i ideja za sve aktere u turizmu - projektom će se kreirati digitalna platforma u suradnji sa svim projektnim partnerima koja će omogućiti nabavu i prodaju domaćih proizvoda tzv. burza domaćih proizvoda;  Profesionalno usmjeravanje - provodit će se kroz Centar za karijere u ugostiteljstvu i turizmu kojemu je cilj profesionalna orijentacija učenika završnih razreda i polaznika edukacija te biti poveznica između njih i poslodavaca i visokih učilišta koja nude nadgradnju njihovom školovanju.

 

 

 

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK

Srednja škola Zabok

PARTNERI

Krapinsko-zagorska županija

Gospodarska škola Varaždin

Srednja škola Prelog

Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb

SALVE REGINA – MARIJA BISTRICA d.o.o.

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – FMTU Opatija

Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja, Zagreb

Biotehniški izobraževalni center LJUBLJANA

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

66.693.287,89 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA

66.693.287,89 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE

28.2.2020. – 28.12.2023.

AKTIVNOSTI

Uspostava organizacije rada i razvoja RCKTU Zabok
Razvoj i unaprjeđenje obrazovnih programa i kurikuluma RCKTU Zabok
Jačanje kompetencija nastavnika i mentora
Inovacije i suradnja
Promocija strukovnih zanimanja i rada RCKTU Zabok
Promidžba i vidljivost
Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Investicijskog prioriteta 10iv „Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja“, specifičnog cilja 10iv1 “Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje”

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo turizma
Prisavlje 14
10000 Zagreb
Telefon: 01 6169 111
E-mail: pisarnica@mint.hr
https://mint.gov.hr/

Posredničko tijelo razine 2:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Garićgradska 18
10 000 Zagreb
Telefon: 01 6274 666
E-mail: ured@asoo.hr
https://www.asoo.hr/default.aspx

Korisnik projekta:

Srednja škola Zabok
Ivana i Cvijete Huis 2
49 210 Zabok
Telefon: 049 221 018
e-mail: srednjao@inet.hr
http://ss-zabok.skole.hr/  

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Srednje škole Zabok.“

 

 


Srednja škola Zabok